《C奶同學會2》優先場門票得獎名單

《C奶同學會2》優先場門票得獎名單如下:

Dada
Chan

Ki
Cheuk

Joanne
Lph

Yip Hung
Wu

Lee
Mabel

wong
kit yan

Yip 
LAI MAN

Ng
Pui Kwan

Wong
Hing Mui

Li
Iris

Choi
Maggie

Phyllis
To

Ube
Yim

Vivie
Mak

Bowie
Flower

 

所有得獎者已電郵通知領獎方法 ,謹代表《marie claire 瑪利嘉兒》感謝 閣下支持是次活動!