【#mcBonus】包場請你睇《盜墓者羅拉》3D4DX,名額20名!

#38婦女節 就到啦!《嘉兒》當然要同大家一齊慶祝呢個咁值得自豪嘅日子,所以當日將會聯同銅鑼灣最新開幕嘅戲院Cinema City Victoria包場請大家睇《盜墓者羅拉》3D4DX,食住免費附送嘅新口味粟米濃湯味爆谷連細汽水喺4DX影院睇3D電影,欣賞下羅拉點樣喺歷險中突破極限!

大家只要根據以下方法,即有機會得到1套2張《嘉兒》送出的《盜墓者羅拉》電影票,名額20名。

詳細資料:
戲院:Cinema City Victoria 
地址:銅鑼灣糖街
電影:《盜墓者羅拉》3D4DX
日期:2018年3月8日
場次:晚上7:45 

參加辦法: 
1. 成為 Marie Claire HK Facebook粉絲
2. Like 及 Share 此 Post
3. 於 Comment 位置上,@ 想一齊去睇《盜墓者羅拉》的1位好友。
例如: 「我想和 @Samuel Sun 一齊去睇《盜墓者羅拉》」。
4. 登入《嘉兒》回答問題及填寫個人資料

參加日期: 即日至3月5日晚上11時59分止