MC Club

06/03/2017
CHARRIOL瑞士高級鋼索腕錶及配飾 得獎名單如下:  CHARRIOL FOREVER腕錶 1 Chung Hing Law       FOREVER Thin項鍊 2
21/02/2017
《來自火星的愛》電影換票証得獎名單如下:
21/02/2017
《格雷的五十道色戒2》電影贈劵得獎名單如下: 
13/02/2017
戲劇《當我們各自站在信的一端時》得獎名單如下: Kimmy Wong Pang Ching Ha Tan Sui Lin Cho Sze yuen

頁面