MC Club

28/05/2016
恭喜! 閣下以下得獎者可獲得第4屆RIESLING WEEKS葡萄酒及美食套票2張 Karmen To
28/05/2016
恭喜! 閣下以下得獎者可獲得《忍者龜:魅影突擊
20/05/2016
恭喜! 閣下以下得獎者可獲得「狂野極限」馬戲表演入場劵2張 Ng
09/05/2016
恭喜! 閣下以下得獎者可獲得《嫲煩家族》電影換票証2張 Leung Man Nga Yammy Lai CHENG Charlotte Cheung Po Shan

頁面