MC Club

03/03/2016
恭喜以下得獎者,可以獲得《抖室》電影換票証2張! 
03/03/2016
贏取電影《倫敦淪陷
27/02/2016
恭喜以下得獎者,可以獲得《已經很想妳》(Miss you already) 電影換票証 Annick Ma Tong Tik Pun WONG CHAU YI Dicky Chan
27/02/2016
恭喜以下得獎者,可以獲得《埃及神戰》(Gods of Egypt) 優先場
15/02/2016
名單中的得獎者將獲得《卡露的情人》電影換票証 1 套2張: Yeung Ho Leung Hung Kit Kin Yee Ma  Kenneth Chu Ma Hoi Cheung Chi Ka Yan Tsoi Nga Ting Ka Ping Tang 

頁面