MC Club

27/02/2016
恭喜以下得獎者,可以獲得《埃及神戰》(Gods of Egypt) 優先場
15/02/2016
名單中的得獎者將獲得《卡露的情人》電影換票証 1 套2張: Yeung Ho Leung Hung Kit Kin Yee Ma  Kenneth Chu Ma Hoi Cheung Chi Ka Yan Tsoi Nga Ting Ka Ping Tang 
11/02/2016
名單中的得獎者將獲得《浪漫x管弦》時裝音樂會門票1 套2張。 Lee    Pui Yue    Louis    Leung     Daisy    Lee     Milk    Lee     KaKa    Kwok    Lovely    Tsoi    

頁面