emoji

20/07/2017
又有新Emoji啦!為慶祝世界表情符號日 (World Emoji Day),Apple 將於今年年底在 iOS、macOS 和 watchOS 上推出多款全新表情符號,一齊睇下有無你期待已久嘅Emoji?