The murray

12/09/2018
從前在大廈高層上班,望見鳥兒在窗外掠過,自己卻埋首文件堆中,心裡既羨慕又妒忌。不過現在下班後可以登上酒店頂樓,騰雲駕霧跟鳥兒作伴,享受一頓令心情起飛的晚飯,看來要羨慕我的,應該是對面大廈仍在加班的人吧?
21/03/2018
每個月都有新推下午茶,不過今次位於港島區的新品好矚目,因為首先有Cath Kidston x 西式糕點店VIVE的靚靚afternoon tea,又有新開酒店開揚景食優質scones,睇定邊間約埋閨密周末一齊相機食先!