thigh gap

19/05/2017
過了二十五歲,真係飲水都會肥。小編放完個假,放肆地大飲大食了一個禮拜,結果大腿粗了差不多一吋!趁夏天未到快點跟小編一起勤做以下6招,每天十分鐘,找回大髀罅! 1. 跨步I